Natuurinclusieve stappen zetten met Limburgse Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw en Vollegrondsgroente

Met de Limburgse Biodiversiteitsmonitor maakt Natuurinclusieve Landbouw Limburg het voor akkerbouwers en tuinbouwers inzichtelijk hoe ze scoren op thema’s die bijdragen aan onder andere biodiversiteit, kringlooplandbouw en bodemgezondheid. Aanmelden voor de Limburgse Biodiversiteitsmonitor is nu mogelijk.

Eerder heeft stichting Natuurinclusieve Landbouw Limburg ook al de Limburgse Biodiversiteitsmonitor voor de melkveehouderij geïnitieerd. Daar is nu een biodiversiteitsmonitor voor de sector akkerbouw en vollegrondsgroente aan toegevoegd.

Doel
Het doel van de Limburgse Biodiversiteitsmonitor is om verder stappen te zetten op de verschillende thema’s. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de landelijk ontwikkelde Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw, die bestaat uit een set kritische prestatie indicatoren (KPI’s) zoals percentage rustgewassen, percentage bodembedekking en gewasdiversiteit.

Individueel advies
De looptijd van het project is 4 jaar, waarin de deelnemende bedrijven jaarlijks een rapport met de behaalde score ontvangen. U ontvangt individueel advies en kunt door middel van andere projecten van stichting Natuurinclusieve Landbouw kennis over specifieke onderwerpen verder ontwikkelen.

Themabijeenkomsten
In samenwerking met de WUR worden verschillende themabijeenkomsten in de regio gehouden over thema’s als biodiversiteit, gewasdiversiteit en strokenteelt, zodat u kennis kunt opdoen over hoe u biodiversiteit kunt bevorderen en wat dit kan bijdragen voor uw bedrijf.

Om ontwikkeling naar meer natuurinclusieve landbouw te ondersteunen ontvangt u als deelnemer een aanmoedigingspremie, gebaseerd op het behaalde aantal punten en de verbetering die gedurende de looptijd van 4 jaar gerealiseerd wordt. Deelname is gratis.

Subsidie
De Provincie Limburg heeft een subsidie beschikbaar gesteld waarmee we 80 bedrijven (melkveehouderij, akker- en tuinbouw) kunnen ondersteunen met de Limburgse Biodiversiteitsmonitor. Daarnaast kunnen er ondersteunende activiteiten georganiseerd worden om kennis over natuurinclusieve landbouw te vergroten.

Heeft u als akkerbouwer of tuinbouwer interesse om mee te doen? Meld u dan aan via deze link. Let op! Het aantal deelnemers is beperkt. Mocht het maximumaantal deelnemers bereikt zijn, dan worden uw gegevens bewaard voor een eventueel vervolg van dit project.

Neem contact met ons op

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op of stuur ons een bericht, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×