Over ons

Nederland is een klein land met relatief veel inwoners, waardoor stad en land sterk met elkaar verweven zijn. De laatste jaren is de samenleving in verandering. Mondialisering, individualisering, veranderende schaarste-verhoudingen, klimaatveranderingen en nieuwe technologieën hebben grote invloed op de inrichting van onze maatschappij en op onze leefomgeving. Deze ontwikkelingen leiden onder meer tot fundamentele veranderingen in opvattingen over de rol van de agrarische sector. We gaan naar een periode die een duurzame voedselproductie verlangt met inachtneming van milieuomstandigheden, zoals natuur, biodiversiteit, water en landschap.

Hoewel de vraag vanuit de samenleving verandert, is het productiesysteem in de agrarische sector grotendeels in stand gebleven. Met dit plan willen we vraag en aanbod meer op elkaar laten aansluiten, waarbij de landbouw een duurzaam en rendabel toekomstperspectief wordt geboden en de landbouw tegelijkertijd meer duurzaam, gebruikmakend van korte, gesloten kringlopen en met nog meer zorg voor biodiversiteit, bodem, water, lucht en landschap, produceert.

Er bestaan nog diverse vragen open over de route die leidt naar deze natuurinclusieve landbouw, maar Natuurinclusieve Landbouw Limburg is onderweg; wetende dat we nog veel moeten ontdekken. Daarbij wordt de dialoog aangegaan met de omgeving om zo vraag en aanbod af te stemmen en draagvlak voor de beweging te creëren.

Natuurinclusieve Landbouw Limburg is een initiatief van de ‘coalitie voor nieuw perspectief’, waaraan naast de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Stichting Natuurinclusieve Landbouw en BioLogisch Limburg ook de Coöperatie Natuurrijk Limburg, Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg, provincie Limburg, Wageningen University & Research, HAS Hogeschool en Waterschap Limburg deelnemen.

Bij de uitvoering zoekt deze coalitie de samenwerking op met andere maatschappelijke partijen, zoals de Limburgse gemeenten, Brightlands Campus Greenport Venlo, verschillende ondernemerscollectieven en andere relevante (uitvoerings)partijen.

 

Onze ambitie

Om de route uit te kunnen zetten richting een natuurinclusieve én rendabele landbouw is het noodzakelijk een stip op de horizon te zetten: “Waar willen we in 2030 zijn?”. Vanuit die stip op de horizon, redeneren we terug: “Welke stappen moeten we zetten om daar te komen?”.

De ambitie is helder. In 2030 hebben we in Limburg een trotse landbouwsector die wordt gewaardeerd voor de duurzame producten die zij levert en de duurzame productiewijze die zij hanteert. De productie(wijze) past binnen het ecologisch potentieel en is waar mogelijk regeneratief, waardoor herstel van bodemkracht plaatsvindt.

De landbouw draagt in belangrijke mate bij aan een aantrekkelijk, authentiek en natuurinclusief platteland, waardoor bewoners, bezoekers en bedrijven graag in de provincie Limburg verblijven.

Agrarische ondernemers krijgen een eerlijke beloning, waardoor het aantrekkelijk is om natuurinclusief te ondernemen. De kwaliteit van bodem, water en lucht is merkbaar en meetbaar verbeterd door te investeren in bodembeheer en gesloten kringlopen en de landbouw vormt een deel van de oplossing in de klimaatverandering.

Wil je meer weten over het uitvoeringsprogramma van Natuurinclusieve Landbouw Limburg, download dan hieronder het volledige programma.

LLTB Kompas 2030

Limburgse boeren en tuinders werken al volop aan de opgaven die zij zien vanuit de aarde, buren & burgers, consumenten en de Limburgse economie. Hoe ze dat doen, is te lezen in het LLTB Kompas 2030.

Bekijk voor twee concrete voorbeelden de video hieronder. Vleesveehouder Tim Hupperetz legt uit dat hij alles wil doen om in harmonie met zijn omgeving te ondernemen, maar daarbij de waardering vanuit de consument mist. En glastuinder Frank van Lipzig heeft een prachtige oplossing voor het energievraagstuk, maar loopt daarbij tegen een muur van regelgeving aan.

 

Neem contact met ons op

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op of stuur ons een bericht, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×