Wat is natuurinclusieve landbouw?

Natuurinclusieve landbouw is een economisch rendabel landbouwsysteem dat optimaal beheer van natuurlijke hulpbronnen duurzaam integreert in de bedrijfsvoering (zowel veehouderijsysteem als teeltsysteem) en inclusief zorgt voor ecologische functies en de biodiversiteit op en om het agrarisch bedrijf.

Concreet

Dat klinkt prachtig, maar wat houdt dat dan concreet in? Natuurinclusieve landbouw is een manier van boeren waarbij maximaal ingezet wordt op natuurlijke processen zoals bestuiving, stikstoffixatie, mineralisatie etc. Boeren op een manier die voordelig is voor de biodiversiteit, de rijkdom aan planten en dieren. Er is dus extra aandacht voor een gezond bodemleven met genoeg regenwormen, kevers, pissebedden en duizendpoten, maar zeker ook schimmels, bacteriën en protozoa.

Natuurinclusieve Landbouw Limburg

Natuurinclusief ondernemem blijft een keuze. Als boer of tuinder weet jij het beste wat bij jou, jouw bedrijf en jouw omgeving past. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn en wat het jou kan opleveren, dan ben je hier aan het juiste adres. Ook als je al natuurinclusief aan de slag bent, kun je hier terecht voor nieuws, activiteiten en interessante projecten. Natuurinclusief ondernemen gaat in de meeste gevallen in stappen. Wij onderscheiden drie niveau’s.

Niveau 1

Op bedrijfsniveau worden maatregelen voor specifieke soorten genomen (uitgesteld maaibeheer, nestbeschermers, Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), maatregelen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)). Er is nog geen sprake van een structurele aanpassing van de bedrijfsvoering naar meer natuurinclusiviteit.

Niveau 2

Door het structureel integreren van natuurinclusiviteit in de bedrijfsvoering, wordt de functionele agrobiodiversiteit in en boven de grond verbeterd (plaagbestrijding, bodemvruchtbaarheid, kringlopen, natuurlijk gedrag dieren, functioneel beheer landschap en functionele agrobiodiversiteit). Er wordt aansluiting gezocht bij biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij en Akkerbouw (i.o.).

Niveau 3

Er is sprake van een natuurinclusief bedrijf, waarin het conceptueel kader (bodem, landschap, gebied en soorten) volledig wordt toegepast en het optimaal functioneert in en met de natuurlijke omgeving. Kringlopen zijn geoptimaliseerd en de geteelde gewassen en gehouden veerassen passen bij de kenmerken van de bodem en de omgeving. Aanleg en onderhoud van landschapselementen en maatregelen voor specifieke soorten zijn integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Het bedrijf vormt één systeem met omliggende landschap en met bedrijven in de buurt.

KPI’s

Op welk niveau jij je bevindt, wordt gemeten aan de hand van zogenoemde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Bij elke deelnemer van Natuurinclusieve Landbouw Limburg wordt een nulmeting gedaan, om vast te stellen waar je op dat moment staat op de natuurinclusieve ladder. Ook horen we dan natuurlijk graag wat jouw ideeën voor de toekomst zijn. Aan de hand daarvan stellen we gezamenlijk een bedrijfsplan op en monitoren we samen periodiek de resultaten.

Momenteel zijn alleen de KPI’s van de melkveehouderij beschikbaar, de andere sectoren worden nog ontwikkeld. Hierin volgen we de landelijke ontwikkelingen en draaien we pilots zodra er concrete KPI’s en streefwaarden voorgesteld zijn.

Wil je met natuurinclusieve landbouw aan de slag, neem dan contact met ons opBekijk hier hoe dat in zijn werk gaat.

Neem contact met ons op

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op of stuur ons een bericht, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×