Limburgse Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw en Vollegrondsgroente

Met de Limburgse Biodiversiteitsmonitor maken we het voor akkerbouwers en tuinbouwers inzichtelijk hoe ze scoren op thema’s die bijdragen aan onder andere biodiversiteit, kringlooplandbouw en bodemgezondheid. Het doel is om hier verder stappen in te zetten. We maken hiervoor gebruik van de landelijk ontwikkelde Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw, die bestaat uit een set kritische prestatie indicatoren (KPI’s) zoals percentage rustgewassen, percentage bodembedekking en gewasdiversiteit.

Met de Limburgse Biodiversiteitsmonitor maken we het mogelijk om te sturen op doelen. Zo hopen we te komen tot een stimulerende aanpak, waarbij beloond wordt voor prestaties en de ondernemer de ruimte krijgt om eigen keuzes te maken op basis van vakmanschap.

De looptijd van het project is 4 jaar, waarin de deelnemende bedrijven jaarlijks een rapport met de behaalde score ontvangen. U ontvangt individueel advies en kunt door middel van andere projecten van stichting Natuurinclusieve Landbouw kennis over specifieke onderwerpen verder ontwikkelen. In samenwerking met de WUR worden verschillende themabijeenkomsten in de regio gehouden over thema’s als biodiversiteit, gewasdiversiteit en strokenteelt, zodat u kennis kunt opdoen over hoe u biodiversiteit kunt bevorderen en wat dit kan bijdragen voor uw bedrijf.

Om ontwikkeling naar meer natuurinclusieve landbouw te ondersteunen ontvangt u als deelnemer een aanmoedigingspremie, gebaseerd op het behaalde aantal punten en de verbetering die gedurende de looptijd van 4 jaar gerealiseerd wordt. Deelname is gratis.

Let op! Het aantal deelnemers is beperkt. Mocht het maximumaantal deelnemers bereikt zijn, dan worden uw gegevens bewaard voor een eventueel vervolg van dit project.

Aanmelden kan door onderstaand formulier in te vullen:

Dit project maakt onderdeel uit van het plan Natuurinclusieve Landbouw Limburg en wordt gefinancierd door Provincie Limburg en uitgevoerd door stichting Natuurinclusieve Landbouw. Dit is een initiatief van de ‘coalitie voor nieuw perspectief’, bestaande uit de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Stichting Natuurinclusieve Landbouw, BioLogisch Limburg, Coöperatie Natuurrijk Limburg, Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg, provincie Limburg, Wageningen University & Research, HAS Green Academy en Waterschap Limburg deelnemen.

Neem contact met ons op

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op of stuur ons een bericht, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×