Stageonderzoeken naar natuurinclusieve landbouw

Stagiaires Anique Ploemen en Stine de Bruijn, studenten aan de HAS Green Academy, hebben tijdens hun stage bij de LLBT onderzoek gedaan op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Zo onderzocht Anique nieuwe verdienmodellen voor natuurinclusieve melkveehouders. Stine hield zich bezig met de biodiversiteitsmonitor voor de melkveehouderij. Ze bracht in beeld hoe natuurinclusief de bedrijven zijn.

Een (meer) natuurinclusieve bedrijfsvoering brengt vaak hogere kosten met zich mee. Ondernemers zijn daarnaast vaak zoekende naar maatregelen en aanpassingen die ze kunnen doorvoeren om meer natuurinclusief te worden.

Kritieke prestatie-indicators
Om te meten hoe het ervoor staat, bezocht Stine twintig bedrijven door heel Limburg. Het ging om vijf in Noord- en Midden-Limburg en tien in Zuid-Limburg. Tijdens de bedrijfsbezoeken liep ze met de ondernemer de 13 Kritieke Prestatie-Indicators (KPI’s) van de Limburgse Biodiversiteitsmonitor na. Op basis van de score per KPI kunnen de ondernemers zien op welke onderdelen in de bedrijfsvoering nog mogelijkheden liggen om meer natuurinclusief te werken. Stine vroeg ook aan de melkveehouders welke KPI’s ze willen verbeteren. Daarnaast kregen de deelnemers de vraag voorgelegd in welke KPI’s ze geen interesse hebben.

Verbeteren KPI’s
De meeste ondernemers (11 van de 20) wil het percentage eiwit van eigen land verhogen. Verder willen negen ondernemers meer kruidenrijk grasland telen. Volgens Stine niet gek, omdat het meer voordelen heeft met de toenemende droogte. Het eiwit in rantsoen verlagen zouden acht melkveehouders graag zien. Stine heeft gemerkt dat de ondernemers vooral met de KPI’s aan de slag willen waarmee ze direct aan de slag kunnen en wat ze meteen iets oplevert.

Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw
Anique kwam tot de conclusie dat er nog geen nieuwe verdienmodellen zijn die zich helemaal richting op natuurinclusieve landbouw. Wel zijn er al veel bestaande verdienmodellen die over natuurinclusieve onderdelen beschikken of gecombineerd kunnen worden met natuurinclusieve landbouw. Veel veehouders werken al met het verdienmodel Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer. De geïnterviewden zijn positief over dit verdienmodel en zien dat ook als meest kansrijk. De ondernemers vinden verder dat de overheid met stimuleringsregelingen en subsidies moet komen als ze willen dat agrariërs meer natuurinclusief worden.

Aanbevelingen
Met KPI’s kunnen ondernemers een natuurinclusieve bedrijfsvoering nastreven. Stine gaf als aanbeveling mee dat er met cursussen meer aandacht besteed kan worden aan de KPI’s. Ook zou het volgens haar goed zijn om de KPI’s waar weinig ondernemers aan willen werken te benadrukken dat die ook belangrijk zijn. Anique sluit daarbij aan dat de LLTB een bijdrage kan leveren aan het positief verduidelijken van de term natuurinclusieve landbouw en daarover voorlichting kan geven. Ook is het volgens haar belangrijk dat de belangenbehartiger goede voorlichting geeft over het werken of aan de slag gaan met nieuwe verdienmodellen of met natuurinclusieve landbouw.

De bevindingen van het onderzoek naar de biodiversiteitsmonitor bieden een basis om op voort te borduren en bij meer bedrijven de biodiversiteitsmonitor uit te voeren en aan de slag te gaan met de aanbevelingen van Anique en Stine.

Neem contact met ons op

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op of stuur ons een bericht, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×