Gebiedspilot Pepinusbeek Putbeek

In de GLB-pilot Gebiedsgerichte aanpak DAW wordt onderzocht hoe partijen in een gebied in samenwerking met agrariërs maatregelen kunnen nemen die een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit en de kwantiteit van water en de bodemgezondheid. In de pilot wordt specifiek gekeken naar de opgave die er ligt in het stroomgebied van de Vlootbeek.

In het stroomgebied van de Vlootbeek worden hoge concentraties stikstof gemeten in het water. Doel de gebiedspilot is zicht krijgen op waar deze hoge concentraties vandaan komen en hoe de agrarische sector een bijdrage kan leveren om uit- en afspoeling van stikstof te voorkomen.

De aanpak is gericht op samenwerking tussen de verschillende collectieven zoals LLTB, Waterschap Limburg en Natuurlijk Limburg om te komen tot een gebiedsplan.

Het gebiedsplan bevat een analyse van het stroomgebied van waaruit maatregelen zijn uitgewerkt die een positieve bijdrage leveren om uit- en afspoeling van stikstof te voorkomen. In het plan wordt aangegeven waarom we welke maatregelen in het gebied willen treffen, wat hun bijdrage is aan de doelen en welke beloningen / vergoedingen daaraan gekoppeld worden.

Betrokken partijen

  • LLTB
  • Waterschap Limburg
  • Natuurrijk Limburg

Financiering

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het ministerie van LNV

Meer info

Paul Simons
psimons@arvalis.nl
06-83823802

Voor meer informatie over de GLB-pilot Gebiedsgerichte Aanpak DAW, klik hier.

Neem contact met ons op

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op of stuur ons een bericht, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×