Bodem-UP

Het doel van het project ‘Bodem-UP’ is het verbeteren van de bodemkwaliteit bij grondgebruikers in Limburg, met als nevendoelen het verbeteren van de waterkwaliteit van zowel grond- als oppervlaktewater ten aanzien van nutriënten. Dit gebeurt door middel van kennisoverdracht op basis van een concreet Bodem UitvoeringsPlan dat elke deelnemer voor tenminste één van zijn percelen maakt, en waarbij de agrarisch ondernemer gedurende een periode van 2 jaar wordt begeleid in de uitvoering van dit UitvoeringsPlan. Dit gebeurt middels de zogenaamde PDCA-methode (Plan, Do, Check, Act).

Het project richt zich op een stimuleringsaanpak middels kennisoverdracht. De kernboodschap naar de agrarische ondernemers is dat duurzaam bodembeheer een meerjarig traject is, en dat de factor tijd hierin een belangrijke rol speelt.

Aanpak
Via keukentafelgesprekken werken de ondernemers aan hun Bodem-UitvoeringsPlan. Op deze manier vindt er kennisoverdracht naar agrarische ondernemers plaats over innovaties en de toepassingen daarvan op het gebied van maatregelen die leiden tot geringer grondstoffengebruik en een meer gesloten kringloop. Aan het eind van de bijeenkomst werken de ondernemers aan de onderdelen “Plan” en “Do” van het Bodem-UitvoeringsPlan.

Na een half jaar vindt er afstemming met de adviseur plaats (“Check”). De ondernemer wordt gevraagd naar de voortgang van het actieplan. Hiermee wordt de agrarische ondernemer herinnerd aan de afspraken die hij eerder in het jaar heeft vastgelegd. Het is aan de agrarische ondernemer om een schriftelijke evaluatie terug te sturen.

In de laatste fase inventariseert de adviseur (“Act”) in reactie op het evaluatieformulier of de ondernemer op de goede weg is. Er wordt gekeken of met het opgestelde actieplan de goede weg is ingeslagen, óf dat het actieplan bijgesteld dient te worden.

In het tweede projectjaar wordt deze cyclus herhaalt.

Betrokken partijen

  • LLTB
  • Arvalis
  • Van Laarhoven Tuinbouwadvies

Financiering
Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door Waterschap Limburg, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Provincie Limburg en POP3 (EU).

Gratis bodemadvies
Ben je boer en/of tuinder? Heb je een vraag over een specifieke plek op je perceel? Merk je dat de gewasgroei achterblijft of dat de opbrengst tegenvalt? Heb je andere vragen over de bodem? Vraag dan nu een gratis bodemadvies aan via dit formulier.

Vragen of meer informatie?
Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen via info@daw-bodem.nl

Neem contact met ons op

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op of stuur ons een bericht, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×