Agroforestry Netwerk Limburg

De laatste jaren is er meer aandacht voor natuurinclusieve landbouw. Dit zijn vormen van landbouw die natuurlijke processen integreren in de bedrijfsvoering met aandacht voor de bodem, biodiversiteit en water. Daarmee wordt ingespeeld wordt op de ontwikkelingen in de landbouw op het gebied van klimaat en weerbaarheid. Agroforestry is een vorm van natuurinclusieve landbouw, en kan een belangrijk nieuw verdienmodel voor boeren zijn.

Bij Agroforestry wordt teelt van houtige gewassen, dus bomen of struiken, gecombineerd met veeteelt, groenteteelt of akkerbouw op hetzelfde perceel landbouwgrond. De bomen of struiken (zowel laag-, half-, en hoogstammen) zijn bedoeld voor de productie van onder andere fruit, noten, bessen, houtproducten, bio-energie, diervoeder en allerlei andere toepassingen. Ze leveren daarmee een extra verdien- of bespaarmodel. Een agroforestry-systeem sluit aan op ecologische principes zoals het opbouwen van bodemleven, kringlopen sluiten op je bedrijf, het verminderen van externe inputs en het bevorderen van biodiversiteit. Bomen kunnen verder bijdragen aan koolstofopslag, bodemverbetering en watervasthoudend vermogen. Agroforestry is niet nieuw; het bestaat al lange tijd. Zeker in Limburg zijn van oudsher veel boomgaarden te vinden. Dit zijn ook agroforestry systemen, al dan niet met begrazing eronder.

Agroforestry Netwerk Limburg
In 2022 is het Agroforestry Netwerk Limburg in zijn huidige vorm van start gegaan. Het doel is agrariërs en landeigenaren inspireren en begeleiden om aan de slag te gaan met het inpassen van agroforestry op het bedrijf. Dit wordt onder andere gedaan door het opstellen van bedrijfsplannen, het organiseren van excursies en kennisbijeenkomsten en door onderlinge ervaringsuitwisseling. Het netwerk is ook een brug tussen aan de ene kant agrariërs en landeigenaren en aan de andere kant gemeenten, provincie en andere partijen.

Plannen voor 2023 en 2024

  • 3 informatiebijeenkomsten op locatie in Zuid-, Midden- en Noord-Limburg.
  • pilots rondom de afzet van noten en fruit van bestaande systemen.
  • excursies
  • begeleiden van boeren, onder andere door het opstellen van ontwikkelplannen.

Betrokken partijen
Rombouts Agroecologie, Heijerhof, Forestry Service Group, Benjamin van Leeuwen, Schmitz Agroforestry in samenwerking met de LLTB.

Meer weten of op de hoogte blijven?
Boeren die (mogelijk) belangstelling hebben om met agroforestry aan de slag te gaan en/of die zich willen aansluiten bij het netwerk kunnen zich melden via petra@schmitz-agroforestry.nl of bellen naar 06-30291611.

Neem contact met ons op

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op of stuur ons een bericht, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×