Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

De provincie Limburg heeft coöperatie Natuurrijk Limburg een beschikking voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) in de periode 2023-2028 afgegeven.

Dat betekent dat er nieuwe beheerovereenkomsten kunnen worden afgesloten, zowel met bestaande als met nieuwe deelnemers. Nu het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in werking is getreden, waarin ook natuur en milieu een grotere rol spelen, is de kans groot dat ANLb ook voor u interessant kan zijn.

ANLb iets voor u?
U wordt vanuit het ANLb betaald voor de uitvoering van beheer en gecompenseerd voor de gederfde inkomsten, maar ook via het GLB wordt u beloond voor de geleverde biodiversiteit. Vanaf dit jaar wordt er ook sterker ingezet op klimaat- en waterdoelen. Hierbij moet u denken aan grasland enkel bemesten met vaste strorijke mest of het onderzaaien van graangewassen met klavers en kruiden.

De vergoeding voor geleverde diensten voor ANLb is al jaren in diverse vormen aangeboden. Honderden agrariërs en particulieren werken aan een mooier en biodiverser agrarisch landschap en worden daarbij ondersteund door veldmedewerkers van Natuurrijk Limburg.

Mooie stappen gezet
De afgelopen zesjarige beheerperiode heeft Natuurrijk Limburg samen met haar deelnemers weer grote stappen gezet. De resultaten van de samenwerking tussen agrariërs, particulieren en de veldmedewerkers van Natuurrijk Limburg en de voorstellen voor de verdere verbetering van de activiteiten was de reden voor de provincie om het beheer verder uit te breiden.

Wanneer komt u perceel in aanmerking?
De veldmedewerkers maken onderbouwde afwegingen of beheer een bijdrage kan leveren voor specifieke doelsoorten. De ligging van uw perceel en de mogelijkheid en ambitie om beheer in de bedrijfsvoering in te passen is van belang. De mogelijkheid om mee te doen aan het ANLb hangt af van het omringende landschap en gebruik daarvan.

Uitbreiding van ANLb pakketten is divers
Er kan samen met de veldmedewerker gekozen worden voor diverse beheerpakketten, zoals hagen,  vogelakkers en botanische graslanden. Voor de volledige lijst van beheerpakketten klik op de volgende link: overzicht-ANLbpakketten-Limburg. De keuze van welke pakketten hangt af van de effectiviteit op doelbereik ervan en de inpassing in de agrarische bedrijfsvoering.

Neem contact met ons op

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op of stuur ons een bericht, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×